Servicii

Compania noastra va pune la dispozitie o retea profesionista de echipe specializate in activitatea de mentenanta si facility management de consultanta, proiectare, instalare si intretinere sisteme securitate.

Obiectivul general al departamentului de mentenanta si administrare este sa ofere cat mai multe servicii-suport si sa actioneze cu promptitudine la schimbarile si solicitarile care vin din piata.

Oferta noastra este diversificata si flexibila in functie de cererile si nevoile clientului. Prestam servicii de audit la locatia dorita, servicii de evaluare a nevoilor, pe baza carora se va construi oferta.

Identificam permanent nevoile clientilor si le oferim solutii globale, servicii ireprosabile si produse de calitate, in conditii de profitabilitate.

Identificam permanent nevoile clientilor si le oferim solutii globale, servicii ireprosabile si produse de calitate, in conditii de profitabilitate.

Investim in tehnologii noi, in formarea si specializarea personalului, cu scopul de a creste beneficiul clientilor.

Clientii nostri beneficiaza de aportul unei companii cu experienta in prestare de servicii specializate, respectand standardele de calitate impuse de organizatii nationale si internationale.

Tipurile de solutii pe care compania noastra le poate impementa:

  1. SOLUTII PENTRU SISTEME AVERTIZARE INCENDIU
  2. SOLUTII PENTRU SISTEME STINGERE CU GAZ NOVEC sau INERGEN
  3. SOLUTII PENTRU SISTEME DETECTIE GAZE TOXICE
  4. SOLUTII PENTRU SOFTURI DE MANAGEMENT PENTRU SISTEMELE DE SECURITATE
  5. SOLUTII PENTRU SISTEME AVERIZARE EFRACTIE
  6. SOLUTII PENTRU SISTEME CONTROL ACCES
  7. SOLUTII PENTRU SISTEMS SUPRAVEGHERE VIDEO

 

Servicii oferite de departamentul Sisteme de Securitate:

– Analiza de sistem

– Proiectare

– Executie de lucrari

– Montaj

– Instruirea reprezentantilor beneficiarului

– Servicii de intretinere post-vanzare

 

Solutii:

– Sisteme integrate de securitate

– Analiza performantelor

– Sisteme de securitate: detectie perimetrala, control acces, TVCI, detectie – alarmare la efractie, detectie – alarmare incendiu si stingere cu gaz.

– Sisteme de automatizari, comanda si control

Sistemele de protectie fizica (trebuie sa permita realizarea corecta si in timp real diverselor evenimente ce pot apare).

Timp real inseamna ca secventa: Detectie – Sesizarea intruziunii – Comunicarea alarmei – Evaluarea alarmei – Intarziere – Raspuns – Intrerupere – Comunicarea catre fortele de raspuns – Desfasurarea fortelor de raspuns sa se desfasoare in cel mai scurt timp.

Subsistemele tehnice si procedurile de detectie a accesului neautorizat sau penetrarii trebuie sa detecteze actiunile ostile, astfel incat timpul ramas la dispozitia fortelor de raspuns sa fie suficient de mare pentru a permite interventia eficienta, inainte ca adversarul sa-si indeplineasca misiunea.

De asemenea, sistemele de protectie fizica trebuie sa permita realizarea controlului accesului in perimetrul protejat si in zonele speciale (vitale), astfel incat sa asigure:

– controlul autorizatiilor de acces si procedurile pentru verificarea identitatii persoanelor, materialelor si vehiculelor, in scopul asigurarii criteriilor de intrare si iesire

– controlul intrarilor si procedurile necesare pentru identificarea sigura a persoanelor, vehiculelor, materialelor si bunurilor

– barierele fizice pentru a canaliza persoanele, vehiculele sau materialele care trebuie sa intre/iasa in/din zona protejata catre punctele de control al accesului si pentru a intarzia orice incercare neautorizata de penetrare sau de introducere a vehiculelor neautorizate

– detectia incercarilor de obtinere a accesului neautorizat sau de introducere neautorizata in zona protejata a persoanelor si materialelor (inclusiv cu ajutorul vehiculelor)

– sistemele de detectie si procedurile corespunzatoare pentru detectia, evaluarea si comunicarea oricarui acces neautorizat sau incercari de introducere neautorizata a persoanelor, vehiculelor si materialelor.

In continuare, vom descrie pe scurt cateva din componentele unui sistem de securitate.

 

» Sistemele de detectie perimetrala

– In cadrul sistemelor integrate de securitate realizate de firma noastra, sistemele de detectie perimetrala ocupa un loc special, in cadrul carora sunt integrate ultimele tehnologii din domeniu.

– Sistemul de detectie perimetrala este proiectat pentru a detecta tentativele de efractie la nivelul perimetrului obiectivului.

– Perimetrul este un prim inel de detectie a intrusilor. Detectia incercarilor de patrundere ilegala in obiectiv permite reactia in timp util a fortelor de interventie, inainte ca intrusul sa poata sa isi atinga scopul, sau sa produca distrugeri in obiectiv. De asemenea, detectia timpurie a tentativelor de efractie permite urmarirea intrusilor dupa patrunderea in obiectiv prin alarmarea sistemului de televiziune cu circuit inchis, care va primi informatii despre locul in care a avut loc patrunderea. Imaginile de la camerele care supravegheaza zona de perimetru respectiva sunt afisate pe monitoare, permitand verificarea veridicitatii alarmei. In scopul de a asigura functionarea in cele mai dificile conditii meteorologice, pentru detectia perimetrala se folosesc sisteme duale, bazate pe principii de detectie diferite, care nu pot iesi simultan din functiune datorita conditiilor de mediu.

 

Sistemele de detectie perimetrala sunt compuse din urmatoarele tipuri de detectoare:

– bariere cu infrarosu

– bariere cu microunde

– senzori cu microunde

– sisteme cu cablu activ de radiofrecventa

– detectoare PIR de exterior

 

Functiile sistemului de detectie perimetrala sunt:

– detectia incercarilor de patrundere sau iesire frauduloasa in/din perimetrul obiectivului

– anuntarea operatorilor cu privire la tentativele de efractie la nivelul zidului perimetral, cu indicarea zonei in care au loc acestea

– alarmarea sistemului de televiziune in scopul atentionarii operatorilor si comutarii la afisare pe monitoare ale camerelor video din zona de perimetru in care se produce violarea perimetrului

– transmiterea de semnale de alarma si sabotaj, pe zone, catre sistemul antiefractie

– transmiterea catre software-ul de dispecerat al semnalelor de alarma si sabotaj, oferind acestuia controlul activarii si dezactivarii zonelor de perimetru si posibilitatea confirmarii primirii semnalelor de alarma

– dezactivarea individuala a zonelor de detectie perimetrala pentru permiterea accesului legal in perimetru, cu comanda locala de la punctul de control (sistemul de control acces) sau din dispecerat

– dezactivarea individuala a zonelor de detectie perimetrala, in cazul in care este necesara efectuarea de lucrari care ar duce la generarea de alarme false.

 

» Sistemul de control acces:

– scopul sistemului de control acces este acela de a selecta si ordona miscarea persoanelor in interiorul unor arii definite, prin verificarea autorizatiei de trecere a fiecarei persoane care solicita accesul in zona.

– pentru determinarea solutiei tehnice a sistemului de control acces, initial se vor identifica zonele de securitate, cladirile, compartimente, camerele cu destinatie speciala, care pot fi incluse in aceste zone de securitate si punctele de acces in aceste cladiri.

– sistemul de control acces este alcatuit din urmatoarele componente de baza: persoanele cu drept de acces, legitimatiile de acces, cititoarele, elementele de blocare a accesului, calea de transmitere a informatiilor, unitatea de evaluare (panoul de control acces).

 

Functiile sistemului sunt:

– interzicerea accesului neautorizat al persoanelor si vehiculelor in zonele de securitate ale obiectivului

– anuntarea operatorilor cu privire la tentativele de patrundere neautorizata la nivelul inelelor de securitate, cu indicarea filtrului unde au loc acestea

– alarmarea sistemului de televiziune in scopul atentionarii operatorilor si comutarii la afisare pe monitoare a camerelor video care supravegheaza filtrul violat

– transmiterea de semnale de alarma si sabotaj, pe filtre, catre sistemul antiefractie

– transmiterea catre software-ul sMs a datelor privind accesele valide si invalide, a semnalelor de alarma si sabotaj, oferind acestuia controlul filtrelor de control acces

– facilitarea obtinerii de situatii si rapoarte privind prezenta, circulatia si raspandirea personalului in zonele de securitate ale obiectivului

– dezactivarea automata a filtrelor de control acces la aparitia de evenimente confirmate in sistemul de detectie a incendiilor

– dezactivarea manuala a filtrelor de control acces in situatii de panica.

 

» Sistemul detectie-avertizare efractie:

– Sistemul detectie-avertizare efractie asigura detectia incercarilor de intruziune in zonele de securitate ale obiectivului si alarmarea fortelor de interventie in timp util.

Functiile sistemului:

– detectia incercarilor de intruziune in zonele de securitate

– semnalizarea operatorilor cu privire la tentativele de efractie la nivelul zonelor de securitate, cu indicarea zonei in care au loc acestea

– alarmarea sistemului de televiziune in scopul atentionarii operatorilor si comutarii la afisare pe monitoare a camerelor video din zona de securitate in care se produce evenimentul

– transmiterea catre software-ul sMs a semnalelor de alarma si sabotaj, oferind acestuia controlul activarii si dezactivarii zonelor de securitate si posibilitatea confirmarii primirii semnalelor de alarma

– dezactivarea individuala a zonelor de securitate pentru permiterea accesului autorizat in zona, cu comanda locala de armare/dezarmare sau din dispecerat

– posibilitatea de programare/reprogramare din dispecerat a codurilor de acces in vederea armarii/dezarmarii locale de la unitatile locale amplasate langa camerele cu destinatie speciala

– dezactivarea individuala a zonelor de securitate in cazul in care este necesara efectuarea de lucrari care ar duce la generarea de alarme false

 

» Sistemul de supraveghere video:

Securitatea completa a obiectivelor nu poate fi asigurata fara o supraveghere video eficienta, care sa permita, atat monitorizarea in timp real a evenimentelor si persoanelor suspecte, cat si inregistrarea imaginilor video

La stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea sistemului de supraveghere TVCI, se iau in considerare zonele de securitate definite:

– zona perimetru si cai de acces – Aceasta zona cuprinde perimetrul obiectivului protejat si intrarile auto si/sau persoane, amplasate de-a lungul perimetrului protejat

– zona interior perimetru – Pentru aceasta zona, se realizeaza supravegherea in interiorul curtii obiectivului

– zona perimetru cladire – Aceasta zona cuprinde intrarile in interiorul cladirii, de la nivelurile: subsol, demisol si parter

– zona interior cladire – holuri circulatie – Pentru aceasta zona, se realizeaza supravegherea cailor de circulatie intre departamente

– zona interior cladire – Pentru aceasta zona, se realizeaza supravegherea filtrelor de control acces in diverse departamente

– zona interior compartiment – Pentru aceasta zona, se realizeaza supravegherea holurilor de circulatie

– zona interior compartimente de importanta deosebita – Pentru aceasta zona, se realizeaza supravegherea filtrelor de acces in sectoare de importanta deosebita

Pentru fiecare zona identificata, se stabilesc echipamentele necesare supravegherii, tinand cont de specificul acesteia.

 

Functiile sistemului de televiziune cu circuit inchis:

– detectia incercarilor de efractie la nivelul perimetrului obiectivului prin VMD

– supravegherea perimetrului obiectivului

– supravegherea cailor de acces interioare perimetrului

– urmarirea intrusilor in interiorul perimetrului

– supravegherea unor zone din interiorul cladirii, si anume: zone de acces si zone de importanta deosebita

– evaluarea alarmelor date de sistemul de efractie, control acces (pentru zonele unde exista camere TV)

– inregistrarea de imagini video pentru analize post-eveniment.

 

» Sisteme de protectie detectie si alarmare la incendiu:

Realizarea sistemelor de protectie, detectie si alarmare la incendiu trebuie facuta in functie de specificul cladirilor si instalatiilor protejate.

Conceptul general de protectie la foc pentru orice cladire are urmatoarele obiective:

– protectia vietii oamenilor

– protectia bunurilor materiale

– prevenirea intreruperii activitatii

Riscurile la foc sunt definite intr-un concept multinivel de protectie la foc, care defineste obiective de protectie specifice. Aceasta inseamna ca fiecare incinta trebuie protejata prin masuri adecvate, astfel incat nici un foc incipient sa nu se dezvolte intr-un incendiu serios.

Masuri de detectie:

– prevederea de instalatii de semnalizare incendiu ce vor putea alerta personalul si fortele externe de interventie

– transmiterea automata a alarmei la grupul local de pompieri

 

Masuri de interventie:

– stingatoare portabile

– hidranti interiori

– sisteme uscate de stingere

– sisteme de stingere cu sprinklere

– sisteme de evacuare a fumului

– interblocari automate in caz de incendiu cu sistemele mecanice ale cladirii

– retransmisia automata a alarmei la brigada de pompier

Pentru sistemele de detectie incendiu, gradul de supraveghere se defineste ca aria supravegheata de un echipament automat, raportata la aria totala utila a cladirii.

Exista mai multe concepte:

Supraveghere totala – supravegherea intregii cladiri/instalatii. Aceasta include nu numai toate camerele, coridoarele, casa scarilor, dar si canalele de aer conditionat si cabluri, plafoane false si pardoseli suprainaltate si alte asemenea structuri prin care incendiul si/sau fumul se poate imprastia.

Celelalte tipuri de supraveghere – partiala, completa, selectiva a compartimentelor de incendiu, selectiva a cailor de evacuare pentru protectia vietilor omenesti, selectiva a bunurilor.

In functie de importanta obiectivului, se recomanda una din cele 2 tipuri de supraveghere a sistemului de detectie la incendiu.

Riscurile la foc sunt definite intr-un concept multinivel de protectie la foc care defineste obiective de protectie specifice. Aceasta inseamna ca fiecare incinta trebuie protejata prin masuri adecvate astfel incat nici un foc incipient sa nu se dezvolte intr-un incendiu serios.

 

Principii adoptate in realizarea schemelor de alimentare cu energie electrica:

Sistemele de securitate sunt destinate sa fie in functiune 24 ore din 24. Tinand cont de acest lucru, echipamentelor componente ale acestor sisteme trebuie sa li se asigure alimentarea fara intrerupere cu energie electrica.

Aceasta se realizeaza aplicand urmatoarele reguli in realizarea schemelor de electroalimentare:

– alimentarea din reteaua de 400/230V proprie obiectivului in care se instaleaza sistemul de securitate de pe o bara pe care este conectat si un generator de tensiune

– alimentarea echipamentelor sistemului de securitate conform celor de mai sus, dar si prin intermediul unei unitati UPS cu timp de functionare pe baterii proprii corespunzator, pentru preluarea si asigurarea alimentarii consumatorilor sistemului de securitate pe intreaga perioada de pornire a generatorului

 

» Mentenanta si administrare:

Rolul serviciilor de Mentenanta si Administrare este sa asigure ca toate instalatiile si utilitatile dintr-o cladire sunt disponibile si ca functioneaza in parametri optimi.

Obiectivul general al departamentului de mentenanta si administrare este sa ofere cat mai multe servicii-suport si sa actioneze cu promptitudine la schimbarile si solicitarile care vin din piata, sa identifice permanent nevoile clientilor si sa le ofere solutii globale, servicii ireprosabile si produse de valoare, in conditii de profitabilitate.

Externalizarea serviciilor de mentenanta, la toate nivelele, simplifica fluxul de interventii, asigura servicii la standerdele dorite, impuse de legislatia in domeniu si de cerintele clientului.

Serviciile oferite de firma noastra vizeaza eficienta si costurile, au un minim impact asupra proprietarilor si ocupantilor unei cladiri.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *